Monday, June 10, 2013

சாயி பஜன்: விநாயகா, விநாயகா!


ஒரு மிக அழகான வினாயகர் பஜனையோடு பகவானின் ஆராதனையைத் தொடங்கலாமா?

இதோ அந்த பஜனைப் பாடல் வரிகள்:

விநாயகா, விநாயகா
விஸ்வாதாரா விநாயகா
விநாயகா, விநாயகா.
சித்தி விநாயக பவபய நாசா
சுரமுனி வந்தித ஸ்ரீ கணேசா
விஸ்வாதாரா விநாயகா! 

ஜெய் சாயிராம்!